EnglishRomanian

Produse NITRAMONIA BC

Imbogatind substantele minerale ale solului si ameliorand caracteristicile fizice, chimice si biologice,ingrasamintele asigura plantelor un mediu favorabil si conditii de dezvoltare bune.
Despre produsele noastre

Specializați în producerea si comercilizarea de ingrasaminte chimice

Ca urmare, cea mai eficienta masura in vederea cresterii potentialului productiv al solului este administrarea de îngrașăminte sau altfel spus, adăugarea de substanțe minerale. Utilizarea la timp a unui ingrasamant adecvat fiecarui tip de cultura asigura o crestere a productivitatii cu 50-80%.

Cele mai solicitate sunt ingrasamintele cu azot, care este elementul nutritiv cu
cea mai mare influenta asupra cresterii productiei prin efectul sau asupra
proteinelor si clorofilei din planta. Solurile din Romania, prin compozitia lor,
impun utilizarea periodica a unor astfel de fertilizatori.
NITRAMONIA BC prin punctul de lucru de la Combinatul Chimic
Slobozia este unul dintre cei mai importanti producatori de ingrasaminte
chimice pe baza de azot.
Oferta noastra cuprinde :

Contact

Pentru oferte contactează-ne

UREE – TIP ÎNGRĂŞĂMÂNT

Aspect Granule albe
Umiditate, %, max. 0,5
Azot, raportat la substanţă uscată, %, min. 46,2
Biuret, %, max. 1,2

Granulaţie – granule între 1 mm şi 2,5 mm, %, min. 90,0
– granule sub 1 mm şi peste 2,5 mm, %, max. 10,0

Produsul este tratat cu agent antiaglomerant.

Exclusive Mockups for Branding and Packaging Design16 AUGUST 600 kg _ SAC ALB CULORI LOGO (1)

Verificarea calităţii ureei se face pe loturi de maxim 300 tone.
La fiecare lot se verifică toate caracteristicile din tabelul de mai sus.

– Determinarea azotului Conform STAS 8495-89, SR EN 15478 : 2009
– Determinarea umidităţii Conform STAS 8495-89, SR EN 13466-1 : 2002
– Determinarea biuretului Conform STAS 8495-89, SR EN 15479 : 2009
– Determinarea granulaţiei Conform STAS 8495-89

-Ureea se poate livra în vrac sau ambalată, în saci dublii de polipropilenă şi polietilenă.
-Marcarea sacilor pentru uree se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
-Depozitarea ureei se face pe tipuri şi sorturi, în magazii curate şi uscate;
-Transportul ureei se efectuează cu mijloace de transport feroviare sau rutiere, curate şi
uscate, în bună stare şi acoperite.
-Fiecare mijloc de transport va fi însoţit de declaraţie de conformitate.

În condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute mai sus, perioada de garanţie
pentru ureea granulată este de 12 luni.

AZOTAT DE AMONIU

Aspect Granule
Azot total, % min. 33,5
Umiditate, % max. 0,6
Granulaţie:
-granule între 1 mm şi 4 mm, % min.
-granule sub 1 mm şi peste 4 mm, % max.

Produsul este tratat cu antiaglomerant.

NITRAMONIA SAC MARE MODIFICARINITRAMONIA MANER ALBASTRU

Verificarea calităţii azotatului de amoniu se face pe loturi de max. 200 tone.
La fiecare lot se verifică toate caracteristicile de mai sus.
Neaglomerabilitatea se garantează de producător şi se verifică, în caz de litigiu, la beneficiar.
Produsul este în conformitate cu cerinţele din Regulamentul CE 2003/2003.

– Determinare azot
-Conform STAS 4890/1-87
– Determinare umiditate -Conform STAS 4890/1-87 şi SR ISO 760-1994
– Determinarea granulaţiei -Conform STAS 4890/1-87
– Verificarea aglomerabilităţii -Un sac, scos de la baza stivei, se lasă să cadă liber, de

trei
ori de la înălţimea de 2 m, după care se examinează
conţinutul. Se admite ca produsul să conţină bulgări
mici, friabili cu mâna.

Azotatul de amoniu se livrează numai ambalat, în saci dubli ( polipropilenă şi polietilenă ).
Marcarea sacilor de azotat de amoniu se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Depozitarea azotatului de amoniu se face în stive de max. 10 saci de 50 kg., în magazii
amenajate pentru acest produs, închise în timpul iernii şi aerisite natural în timpul verii,
curate, uscate şi fără surse de căldură.
Temperatura admisă în magaziile cu azotat de amoniu este de la (-15 °C) până la 30 °C.
Produsul fiind comburant nu se va depozita în aceeaşi încăpere cu materiale carburante.
Transportul azotatului de amoniu se face cu mijloace de transport curate, uscate şi acoperite,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind transportul mărfurilor periculoase.
Fiecare mijloc de transport va fi însoţit de declaraţia de conformitate.

În condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute de STAS 4890/1-87, producătorul
garantează calitatea azotatului de amoniu timp de 4 luni de la data livrării.

UREE TEHNICĂ

TIP B
SORT II
Aspect granule albe
Azot, %, min. 46,2
Biuret, %, max. 1,5
Umiditate, %, max. 0,5
Fier, %, max. 0,0004
Sulfaţi lipsă
Punct de topire, °C 132 ÷ 134
Substanţe insolubile în apă, %, max. 0,02
Granulaţie:
– între 1 mm şi 2,5 mm, %, min. 90
– sub 1 mm şi peste 2,5 mm, %, max. 10

Verificarea calităţii ureei tehnice se face pe loturi de maxim 300 tone.
Metodele de analiză sunt conform STAS 5698-87.
Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare a calităţii.

Ureea se livrează ambalată în saci de polipropilenă şi polietilenă.
Marcarea sacilor pentru uree se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Depozitarea ureei se face în magazii curate şi uscate, ferite de căldură, la temperaturi care să
nu depăşească 35 0 C;
Transportul ureei se efectuează cu mijloace de transport curate şi uscate, în bună stare şi
acoperite;
Fiecare mijloc de transport va fi însoţit de declaraţie de conformitate.

Termenul de garanţie al ureei tehnice este de 6 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea
condiţiilor prevăzute de ambalare, depozitare şi transport.

ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE - UAN

Tipul UAN 28 UAN 30 UAN 32
Aspect Lichid limpede, incolor până la galben
Azot total, % min. 28 30 32
Azot amidic, % max. 14,5 15,5 16,5
Azot amoniacal, % max. 7,2 7,7 8,2
Azot nitric, % max. 7,2 7,7 8,2
pH 7 ÷ 7,8 7 ÷ 7,8 7 ÷ 7,8
Temperatura de cristalizare,˚C, max. -16 -9 0
Inhibitor de coroziune, ppm, min. 100 100 150

Verificarea calităţii UAN se face pe loturi de maxim 500 tone.
Fiecare cisternă va fi însoţită, la livrare, de declaraţie de conformitate.

Metodele de analiză pentru verificarea calităţii UAN sunt cuprinse în ST 1-2021.

Azotul total se determină prin metoda fizică NSM-SLUISKIL.

Îngrăşămintele lichide UAN se depozitează în rezervoare închise din oţel, cu posibilităţi de
recirculare şi cu serpentină de încălzire.
– În depozit, se va asigura o temperatură de peste 0 0 C.
– Îngrăşămintele lichide se transportă în cisterne pe cale ferată sau în autocisterne de oţel,
curate.
– În timpul iernii, se folosesc cisterne cu serpentină, care se poate ataşa la o sursă de abur.

Termenul de garanţie al îngrăşământului lichid UAN este de 4 luni de la data livrării, cu
respectarea condiţiilor prevăzute de depozitare şi transport.

ACID AZOTIC TEHNIC

SORT DILUAT
TIP 55 47
Aspect Lichid limpede, slab galben

Acid azotic, % min 55 47
Oxizi de azot, HNO 2 , % max. 0,10 0,10

-Verificarea calităţii acidului azotic se face pe loturi;
-Mărimea unui lot corespunde capacităţii unei cisterne, iar în cazul livrării produsului în
ambalaje mici, mărimea unui lot reprezintă producţia din 24 ore;
-Metodele de analiză sunt conform SR 447 – 1995;
-Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare al calităţii.

-Acidul azotic tehnic diluat se livrează în ambalaje de sticlă sau oţel inoxidabil, umplute până
la max. 93% din capacitatea ambalajului;
-Ambalajele de sticlă se transportă în coşuri metalice protejate cu zgură, vată minerală sau
vată de sticlă;
-Depozitarea acidului azotic diluat se face în rezervoare de oţel inoxidabil, la max. 20 °C, ferit
de lumină;
-Se va evita contactul acidului azotic cu substanţe organice, pe care le poate aprinde;
-La manipularea acidului azotic se vor respecta instrucţiunile de securitate a muncii
referitoare la agenţi chimici (substanţe corozive);
-Se interzice transportul acidului azotic tehnic împreună cu alte substanţe cu care ar intra în
reacţie, deoarece rezultă produşi periculoşi.
-Mijlocul de transport va respecta cerinţele din ADR.

AMONIAC TEHNIC LICHEFIAT

TIP I II
Aspect Lichid foarte volatil
Miros Caracteristic, înţepător
Amoniac, % min. 99,8 99,6
Reziduu la evaporare, % max. 0,2 0,4

-Verificarea calităţii amoniacului tehnic lichefiat se face pe loturi.

-Mărimea unui lot este corespunzătoare cantităţii de produs, livrată într-o zi, din acelaşi
rezervor.
-Metodele de analiză sunt conform STAS 448 / 1 – 84.
-Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare al calităţii.

-Amoniacul tehnic lichefiat se livrează în cisterne de oţel sub presiune, verificate şi admise
pentru umplere în conformitate cu instrucţiunile în vigoare referitoare la recipiente sub
presiune.
-Transportul şi depozitarea recipientelor cu amoniac tehnic lichefiat se efectuează conform
instrucţiunilor în vigoare referitoare la recipiente sub presiune, produse inflamabile şi toxice.

-Termenul de garanţie al produsului este de o lună de la data fabricaţiei, cu respectarea
condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport prevăzute.

AMONIAC TEHNIC SOLUŢIE

Tipul 25 20
Sortul – A
Aspect lichid transparent
slab opalescent

lichid transparent
slab opalescent
Miros înţepător, caracteristic
Culoare incolor slab galben
Amoniac, % min. 25 20
Reziduu la evaporare, % max. 0,01 0,02

-Verificarea calităţii amoniacului tehnic soluţie se face pe loturi;
-Mărimea unui lot este corespunzătoare cantităţii de produs, livrată într-o zi, din acelaşi
rezervor;
-Metodele de analiză sunt conform STAS 448 / 2 – 84;
-Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare al calităţii.

-Amoniacul tehnic soluţie se ambalează în cisterne destinate acestui scop sau în baloane de
sticlă, protejate contra spargerii.
-Amoniacul se depozitează în recipiente etanşe, în locuri răcoroase, bine ventilate.
-Transportul amoniacului se face cu mijloace de transport, conform reglementărilor
ADR/RID.

-Termenul de garanţie al produsului este de 10 zile de la data livrării, cu respectarea
condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport prevăzute în STAS 448/2-84.